Členské příspěvky

Vážení hráči BK Kladno, vážení rodiče.
Dovolte abychom Vás informovali o úhradě členského příspěvku na sezónu 2023/2024.

Členské příspěvky plaťte prosím bankovním převodem na účet vedený u Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 169797617/5500

Pro identifikaci člena uveďte do pole variabilní symbol (VS) celé rodné číslo hráče bez lomítka.
Do pole zpráva pro příjemce nebo poznámka uveďte jméno a příjmení hráče.

Další údaje prosím vyberte z této tabulky dle kategorie, které se Vy nebo Váš syn účastní:

Kategorie Částka (Kč) Specifický symbol
Přípravka & FUN 4000,- 111
Mladší minižáci U12 6000,- 112
Mladší žáci U14 8000,- 114
Žáci U15 8000,- 115
Kadeti U17 8000,- 117
Muži 8000,- 999

 

Celou částku zaplaťte prosím do 13. října 2023. Individuální platební přístup je možný po vzájemné domluvě.

Poznámka:
V případě, že je členem BK Kladno více jak jedno Vaše dítě, platíte plný roční příspěvek pouze za nejstarší. Za druhé a další dítě zaplatíte snížený členský příspěvek 1 000,- Kč.

Své dotazy ve věci členských příspěvků posílejte prosím na e-mailovou adresu: info@bkkladno.cz