Historie klubu

Počátky kladenského basketbalu spadají do roku 1936. Kolébkou byla podle pamětníků organizace YMCA Kladno, ve které se rychle rozvíjející kolektivní sport stal populární. Basketbal se uchytil i v Sokole a Junáku. Velký rozmach kladenského basketbalu spadá do válečného období, kdy Kladno startovalo v nejvyšší soutěži. V roce 1942 vybojovalo Kladno titul mistra Čech pod názvem Kablo Kladno. Oddíl basketbalu se poté dále rozrůstal a měl až 300 členů. V průběhu posledních let došlo v Kladně k oddělení výuky ženského a mužského basketbalu, přičemž dívčí a ženské oddíly jsou vedeny pod hlavičkou Sokolu Kladno a chlapecký a mužský basketbal je provozován v našem klubu BK Kladno. Nicméně mezi oběma kluby existuje velmi úzká spolupráce, zvláště v oblasti trénování malých adeptů basketbalu, kdy se děvčata ze Sokola podílejí na jejich přípravě jako trenérky a asistentky trenérů.